Krátkodobé půjčky

a další půjčky

Cestovní náhrady v zahraničí

Napsal admin • Sep 28th, 2011 • Rubrika: Uncategorized

Pokud váš vyšle váš zaměstnavatel do zahraničí, tak vám přísluší cestovní náhrady v zahraničí. V článku se dozvíte více informací o cestovních náhradách pokud jedete do zahraničí.

Cestovní náhrady v zahraničí informace

Pokud vás vyšle váš zaměstnavatel na pracovní cestu, tak máte dle zákona právo na cestovní náhrady v zahraničí. Nařizuje to § 170 zákoníku práce. Známe tyto základní cestovní náhrady. Náhrady:

  • jízdních výdajů,
  • jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
  • výdajů za ubytování,
  • stravovacích výdajů v cizí měně
  • nutných vedlejších výdajů.

Stravné při pracovní cestě do zahraničí

Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189. Jestliže zaměstnavatel nepostupuje podle věty první, určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189. Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.Štítky: , , , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.